MUSICOLOGY

Výběr z publikační činnosti / A selection of scientific and scholarly works (1978–2019)

Knihy / Books

  1. Akordeon a jeho hudební uplatnění [The Accordion and its Musical Use]. Praha, Panton 1981. 126 pages. (09/22 35-001-81)
  2. Václav Trojan. Praha, Panton 1989. 400 pages. (09/22 35-013-89)
  3. Hudební kritika a popularizace hudby [Music Criticism and Popularization of Music]. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (Philosophical Faculty of Charles University) – Koniasch Latin Press 1997. 184 pages. (ISBN 80-85917-27-0)
  4. Hudební estetika [Musical Aesthetics] (co-author Roman Dykast). Praha, Akademie múzických umění (Academy of Music and Performing Arts) 1998. 184 pages. (ISBN 80-85883-30-9)
  5. Imprints: Essays on Czech Music and Aesthetics. Olomouc, Univerzita Palackého; Praha, Togga 2005. 250 pages. (ISBN 80-244-0989-5; ISBN 80-903589-0-X) • Imprints
  6. Hudba v Olomouci 1945–2013 [Music in Olomouc 1945–2013] (s kolektivem autorů). Olomouc, Univerzita Palackého 2014. 648 pages. (ISBN 978-80-244-3629-6) Music in Olomouc 1945-2013
  7. Generace? Česká skladatelská generace sedmdesátých let 20. století v odstupu čtyř desetiletí [Generation? The Czech Composers‘ Generation of the 1970s after Four Decades] (Jan Vičar et alii). Praha, Akademie múzických umění v Praze, 2017. 336 s. (ISBN 978-80-7331-461-3) Generation?

Dokumenty

Cena osobnost roku v oblasti kultury Olomouckého kraje 2013

Cena statutárního města Olomouce za počin roku 2014