Prezentace CD „Vysoko hvězda“

Křest osmého autorského CD Jana Vičara, které obsahuje vánoční kantáty Vysoko hvězda a Radujme se!  a kantátu pro děti Terezčiny hvězdy, se uskutečnil v průběhu festivalu „Olomouc zpívá“ dne 21. května 2022 v olomouckém kině Metropol. Záštitu nad CD převzali náměstek hejtmana Jihočeského kraje Pavel Hroch, hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek a primátor Statutárního města Olomouce Miroslav Žbánek. Pro tuto příležitost vytvořil skladatel čtyřminutové video Ufoni, které je dostupné na jeho oficiálním kanále YouTube.

Na festivalovém koncertě, konaném o den dříve, předvedl sbor Permoník řízený Martinou Juríkovou svůj nedávný, „newyorský“ vítězný soutěžní program, tvořený mimo jiné i úpravami moravských a slezských lidových písní, resp. kompozicemi Jana Vičara Ej, Janku!, K horám,  Do hory ma poslali a Gorale. 

Permoník Karviná úspěšný v Carnegie Hall

Smíšený pěvecký sbor Permoník z Karviné zvítězil v soutěži 2022 New York Sounds of Spring konané v Carnegie Hall  (29. 3. 2022). Soutěžní program tělesa tvořily mimo jiné i úpravy moravských a slezských lidových písní, resp. kompozice „dvorního skladatele“ tělesa Jana Vičara Ej, Janku!, K horám,  Do hory ma poslali a Gorale. V rámci svého pátého amerického turné  (23.–31. 3. 2022) Permoník vedený sbormistryní Martinou Juríkovou úspěšně vystoupil také na koncertech v Bohemian National Hall a Madison Avenue Atrium v New Yorku a na Velvyslanectví České republiky ve Washingtonu, D. C.

„Publikum reaguje na změny nálad na pódiu, při tklivém Ej, Janku ani nedutá, bouřlivé Gorale je zvedne ze židlí. Soutěžní rivalové sbor odměňují ovacemi vestoje.“ (Daniela Kučerová, Češi zazářili ve světě. Karvinský sbor „zbořil“ Carnegie Hall, Seznam Zprávy, 31. 3. 2022)

Fagotový koncert v Teplicích

V provedení fagotisty Jana Hudečka a Severočeské filharmonie filharmonie Teplice za řízení Petra Vronského zazněl 31. března 2022 na abonentním koncertě v Kulturním domě v Teplicích Koncert pro fagot a orchestr „Petrovy kameny“.

O třetím provedení své skladby napsal Jan Vičar v děkovném dopise řediteli pořadatelské instituce Romanu Dietzovi:Petrovy kameny“ jsem včera, po pěti letech od premiéry, vnímal objektivněji, jako něco cizího, neznámého, a byl jsem (v pozitivním i negativním smyslu) překvapen, co jsem to vlastně spáchal. Výkon sólisty byl mistrovský. Ještě lépe to charakterizovala nadsázka jednoho z Vašich fagotistů, „že by potřeboval cvičit asi tak 400 let, aby dosáhnul dokonalosti Hudečkovy hry.“ Potěšila mne rovněž vřelá odezva publika a jásot ze zadních řad sálu – údajně studentů fagotového oddělení teplické konzervatoře. Posluchačům i hudebnímu nástroji Hudeček nakonec poděkoval nevídaným gestem, skloněnou hlavou s čelem opřeným o svůj fagot. Hra orchestru byla přesná, jasná a barevně odstíněná. Ocenil jsem „studiovou akustiku“ koncertního sálu a využití velkých orchestrálních smyčců, jejichž plastická modelace vtiskla hudebním útvarům proměnlivý prostor a nečekanou hloubku. Sólista přitom nebyl ani v úsecích požadujících jeho hru pianissimo překryt. (Jsem překvapen? Asi nikoli. Vždyť si pamatuji Petra Vronského jako kdysi jedinečného mladého houslistu a vítěze Soutěží tvořivosti mládeže… a později jako skvělého dirigenta několika mých děl!) Rachot „valících se kamenů“ ve 3. větě, kombinovaný s míhajícími se paličkami a poletujícími zlatými kadeřemi tympanistky, to byl zážitek i mimohudební… Mohl bych ještě pokračovat, avšak uzavírám prostým: děkuji!   

Dveře neboli Porta v sále Martinů

Nová skladba Jana Vičara Dveře / Porta / Door per trombone et organo je svébytnou paralelou proslulých Oken Petra Ebena. Její rozsah je cca 12 minut a počítá i s unikátní dvojkadencí (cadenza photographica) obou sólistů. Premiéru uvedli 4. listopadu 2021 v sále Martinů v Praze několikanásobní laureáti mezinárodních interpretačních soutěží, trombonista Robert Kozánek a varhaník Pavel Černý. Dne 12. září 2022 se v Korandově sboru v Plzni uskuteční další provedení,  tentokrát zásluhou trombonisty Lukáše Moťky (vítěze mezinárodní soutěže Pražského jara) a opět Pavla Černého.

CD „Vysoko hvězda“

Osmé autorské CD Jana Vičara bude obsahovat vánoční kantáty Vysoko hvězda (2020) a Radujme se! (2021) a pásmo Terezčiny hvězdy (2021) na básně Jiřího Žáčka. Na studiových nahrávkách se v hudební a zvukové režii Pavla Kunčara podílejí pěvecké sbory Campanella Olomouc, Jitřenka České Budějovice a Permoník Karviná, sbormistryně Elvira Gadžijeva, Karina Grimová, Martina Juríková a Jana Synková, Janáčkova filharmonie Ostrava a Moravská filharmonie Olomouc, dirigenti Jakub Klecker a Stanislav Vavřínek, činoherec Václav Bahník a barytonista Filip Bandžak.

       

                        

Záštitu nad CD převzali hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek, primátor Statutárního města Olomouce Miroslav Žbánek a náměstek hejtmana Jihočeského kraje Pavel Hroch.

Žítkovská bohyně ve Zlíně

V provedení Filharmonie Bohuslava Martinů, mezzosopranistky Barbory de Nunes-Cambraia a za řízení Tomáše Braunera zazněla 27. ledna 2022 na abonentním koncertě ve Zlíně symfonická fantazie s mezzosopránovým sólem Žítkovská bohyně. Skladba a provedení měly příznivý ohlas u publika i odborné kritiky.

Radujme se! Pět koled pro sbor a orchestr

upravil Jan Vičar z podnětu sbormistryně Martiny Juríkové pro vánoční koncert  (18. prosince 2021) mezinárodně proslulého karvinského Permoníku. Pásmo je tvořeno nejznámějšími českými koledami a trvá asi 10 minut. Počítá s dětským a smíšeným sborem, zpěvem publika a malým symfonickým orchestrem. Autor vytvořil také zjednodušenou verzi, v níž sbor zpívá pouze jednohlasně a orchestr je nahrazen houslemi a klavírem.

Kantáta „Terezčiny hvězdy“

na libreto skladatele Jana Vičara a verše Jiřího Žáčka pro baryton/recitátora, dětský sbor, smyčcový orchestr a harfu vznikla s podporou Olomouckého kraje. Její rozsah je 38 minut a provedení připravuje olomoucká Campanella a českobudějovická Jitřenka.