Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci se Janu Vičarovi po čtyřech letech omluvila

Dne 9. července 2020 byla na oficiálním webu olomoucké univerzity zveřejněna omluva tohoto znění: „Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci tímto vyjadřuje omluvu panu prof. PhDr. MgA. Janu Vičarovi, CSc., za své nekorektní jednání při neprodloužení jeho pracovní smlouvy v roce 2016.“
K 31. srpnu 2016 přestal být Jan Vičar nedobrovolně olomouckým akademikem. Nepochopitelné rozhodnutí tehdejší vedoucí Katedry muzikologie Lenky Křupkové a tehdejšího děkana Filozofické fakulty, dnes prorektora Univerzity Palackého Jiřího Lacha, neprodloužit jeho pracovní smlouvu byť třeba jen na částečný úvazek a na 1-3 roky nezvrátil ani protest „Neberte nám Vičara!!!“, který podepsalo cca 80 studentů a doktorandů. Na základě analytického materiálu vypracovaného úřadem ombudsmana podal Jan Vičar 20. srpna 2019 žalobu na náhradu nemajetkové újmy a poskytnutí omluvy za diskriminaci (z hlediska věku, a tedy v rozporu s antidiskriminačním zákonem z roku 2009). Soudní mediace uskutečněná v době nedávné koronavirové epidemie nakonec vyústila ke stažení žaloby a uzavření „Dohody o narovnání“, kterou podepsali žalobce – a na straně žalované univerzity rektor UP Jaroslav Miller a nový děkan FF UP Zdeněk Pechal. Součástí ujednání bylo i zveřejnění výše uvedené omluvy. Viz o tom také d-Žurnál, FF UP se omlouvá či Potlesk pro Jana Vičara.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *