Ocenění vědecké činnosti (2019)

Česká společnost pro hudební vědu udělila 16. listopadu 2019 čestné členství „prof. Janu Vičarovi za přínos české muzikologii a popularizaci hudby“. Udělení a slavnostní předání ocenění bylo poněkud zkomplikováno nesouhlasnou intervencí dvou pedagožek olomoucké katedry muzikologie, Lenkou Křupkovou a Janou Spáčilovou.

Trojí úspěch ve skladatelské soutěži Opus ingotum 2018

V 6. ročníku Mezinárodní skladatelské soutěže pro středoškolské sbory Opus ingotum 2018 (pořadatelem byl NIPOS; zadáno anonymně 132 skladeb) byly oceněny tři kompozice Jana Vičara: Bacche, bene venies (1. místo v kategorii Mužské sbory), Omittamus studia (2. místo v kategorii Smíšené sbory) a Buteo, buteo (čestné uznání v kategorii Dívčí sbory).